Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken

Når du er patient hos os, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. 

 

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. 

 

Videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne registreres på EDI-portalen.

 

Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi på din opfordring din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal

Klinikken har pligt til at opbevare din journal og journalen er din ejendom.

Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

 

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig.

 

De rent administrative oplysninger kan naturligvis ændres svarende til den aktuelle situation. Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring.

 

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.